Nalatenschap

Het belang van

Successieplanning

Uw vermogen is meer dan de som van uw spaargeld en onroerend goed. Een plots overlijden zadelt de erfgenamen met erfbelastingen op en vaak zien we in de praktijk dat de uitwerking van het huwelijkscontract niet overeenkomt met de persoonlijke wensen van de erfgenamen. Met een aantal technieken kunnen wij er voor zorgen dat uw nabestaanden minder erfbelastingen betalen en een groter deel van uw vermogen in stand blijft. Minder verliezen is uiteindelijk ook een vorm van opbrengsten.

Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier niet over het ontduiken van belastingen, wel over een legale manier om de factuur van de erfenis te drukken. U denkt misschien: ik heb helemaal geen groot vermogen, er valt dus niets te plannen. Toch doet u er ook dan goed aan om samen met ons even stil te staan bij uw bezittingen. Of u denkt misschien: ik ben nog jong, successieplanning is niets voor mij? Niets is minder waar. Uw nalatenschap plannen kan u vandaag al doen.

Elke situatie is anders en vereist maatwerk. Vanuit een duidelijke planning gaan we u inzicht geven in de verschillende mogelijkheden om erfbelasting te vermijden en toch nog controle over het vermogen kunnen behouden. Binnen de veranderende wetgeving houden wij u op de hoogte en kan u ook altijd bij ons terecht om uw successieplanning bij te sturen indien nodig.